Похожие товары

Что искали на сайте

vi ham cm 03 or vi ham em 03 купить по лучшей цене
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KONSTRIKET ar Eva Dillners sjunde bok... Kulturen ar till stor del skattefinansierad i Sverige - oavsett vilket parti som sitter pa makten. Av alla dessa pengar fran stat, kommun och landsting/region gar en forsvinnande liten del till de som skapar konsten, sjalva utovarna. Det blir som en eftertanke i budgeten, da bara smulor finns kvar. Avtal och arvodesrekommendationer foljs helt enkelt inte och yrkeskonstnaren forvantas stalla upp pa oskaliga villkor eller helt gratis. Vi kan kalla det trafficking i konstnarer. Det borde vara tvartom. Vi borde komma forst i budgeten. For utan kulturutovare finns ingen kultur att uppleva. Sa varfor har jag valt att kalla boken KONSTRIKET? Darfor att det finns en san oerhord potential med manga ljusglimtar och eldsjalar. Vi lever i ett kreativt land. Svenska datorspel ar i varldstopp. Vi ar tredje storsta exportlandet av musik, efter USA och Storbritannien. Vi har fler korer per capita an nagot annat land i varlden. Vi ar ett av de forlagtataste landerna i varlden. Det svenska deckarfenomenet gar som taget. Vi ar varldsledande inom produktion och distribution av ljudbocker pa Internet. Vi lar vara ett av de mest uppfinningsrika landerna i varlden... och sa har vi forstas en massa kreativa konstnarer. Darav tanken om KONSTRIKET, att vi har potentialen att satta konsten pa kartan, gora Sverige beromt och varldsledande pa annu ett omrade: konsten. Men da maste vi skapa forutsattningar for att yrkeskonstnarer ska kunna leva pa sin konst. Det ar...